Register over åpne datasett i Norge

Dette er en forenklet og kompakt oversikt over datasett og APIer publisert av offentlige organer og andre norske organisasjoner. Informasjonen er hentet fra data.norge.no, og dette er en alternativ måte å søke etter publiserte data.